Посольство України в Ісламській Республіці Іран

, Київ 01:31

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Ісламський Республіці Іран

 

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка у дол. США

 

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

10

 

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

80

 

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

90

 

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

50

 

5

Подовження терміну дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон

20

 

6

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника

20

 

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

 

8

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

10

 

9

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

20

 

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

100

 

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

110

 

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

20

 

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

20

 

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

20

 

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

20

 

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

20

 

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

40

 

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

180

 

10

Видача довідки про належність до громадянства України

10

 

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

10

 

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

120

 

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

180

 

 

III.     ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (B):

 

 

 

разової

65

 

 

дворазової                                                                              

65

 

 

багаторазової

 

65

 

2

Оформлення короткострокової візи (С):

 

 

 

разової

65

 

 

дворазової

65

 

 

багаторазової

 

65

 

3

Оформлення довгострокової візи (Д):

 

 

 

багаторазової

65

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документа

10

 

2

Видача витребуваного документа

40

 

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні вповноваженим на те органом

50

 

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

 

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

30

 

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

160

 

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

 

 

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

20

 

2

Реєстрація шлюбу

50

 

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

70

 

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

80

 

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному шлюбі

90

 

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

 

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

 

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

170

 

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

30

 

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

70

 

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

 

 

VІІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

дітям, другому з подружжя, батькам

 

 

 

 

 

 

іншим особам

 

 

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США

 

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

б)

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

в)

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

40

 

г)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

 

30

40

 

 

 

 

 

 

ґ)

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

30

40

 

 

 

 

д)

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

посвідчення інших довіреностей

40

 

є)

посвідчення заповітів

40

 

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

100

 

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

120

 

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

20

 

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

20

 

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

 

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

 

10

 

 

 

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

30

 

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

30

 

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

30

 

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

30

 

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

14

Прийняття на зберігання документа

40 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США  і не більше 200 дол. США

16

Вчинення морських протестів

90

 

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

 

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

20

 

19

Вчинення нотаріальної дії за межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

80

 

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

 

 

VIІI. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

50

 

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

 

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

 

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України 

30

 


Консульський відділ Посольства України в Ісламській Республіці Іран
Керівник: Бальянц Сурен Володимирович
Перший секретар з консульських питань
Адреса:

Ісламська Республіка Іран, м. Тегеран, вул. Шахід Бахонар, пров.Гадері, буд.10 

Телефон: (009821) 22397195
Факс: (009821) 22722658
Ел. пошта: emb_ir@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Графік роботи консульського відділу Посольства

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства з консульських питань відбувається за таким графіком:

Понеділок, вівторок, середа:

- з 09:00 до 13:00 – подача документів;

- з 16:00 до 17:00 – видача документів.

 

Особи, які сплатили консульський збір за виданими направленнями, подають документи без черги.

Графік прийому громадян України з консульських питань:

-           четвер з 9:00 до 17:00 та неділя з 09:00 до 13:00 (до 14:00 у літній період);

Консульська допомога надається також у неприйомний час (втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт, техногенні катастрофи, природні катаклізми, теракти, масові заворушення, поранення чи загибель громадян України, інші випадки, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників).

Шановні відвідувачі сайту Посольства України в Ісламській Республіці Іран !

З метою заощадження Вашого часу, пропонуємо Вам відвідати рубрику «Консульські питання» та ознайомитись з переліком консульських дій та найбільш запитуваних питань http://iran.mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/faq

У разі відсутності відповіді на Ваше запитання у вищезазначеній рубриці, просимо надсилати Ваш запит на електронну адресу Посольства imb_ir@mfa.gov.ua

Просимо врахувати, що Посольство надає відповіді на запити громадян, надіслані електронною поштою, які надходять з повними реквізитами заявника. Зокрема, у зверненні обов’язково має бути зазначене наступне: 

1.     Прізвище, ім’я та по-батькові заявника;
2.     Паспортні дані;
3.     Адреса проживання в країні перебування та контактний телефон;
4.     Чітко сформовані питання.

Після опрацювання Вашого запиту/звернення Посольство надасть Вам відповідь у встановлені законодавством України строки.

Консульський відділ Посольства також надає консультацію з консульської тематики за телефоном:  +982122397292 (окрім візових питань),  з 13:00 до 17:00 з понеділка по четвер, та 9:00 до 14:00 у неділю, крім вихідних днів (п’ятниця та субота) та святкових днів.

Додатково просимо звертати увагу на інформацію та оголошення, які розміщені на сайті Посольства!

Межі консульського округу:

Ісламська Республіка Іран