سفارت اوكراين در جمهوري اسلامي ايران

کیف 12:23

امور مربوط به ثبت محضری اسناد

نمایندگی های کنسولی اوکراین در خارج ازکشور آن دسته از امور محضری که در مجموعه قوانین اوکراین پیش بینی شده اند را انجام می دهد. تشریفات انجام امور محضری توسط کنسول بر اساس ماده 38 قانون اساسی در خصوص ثبت محضری اسناد، اساس نامه کنسولی اوکراین،مقررات در خصوص نحوه انجام  امور محضری در نمایندگی های دیپلماتیک و دوایر کنسولی اوکراین و سایر مفاد مجموعه قوانین اوکراین تعیین و تنظیم می شود. کارگزاری محضری در نمایندگی های دیپلماتیک و دوایر کنسولی اوکراین لزوما به زبان اوکراینی انجام می شود.

تصدیق محضری مدارک در ساختمان دایره کنسولی بدون ثبت قبلی بر اساس دلایل اصلی در ساعات پذیرش مراجعین صورت می پذیرد.

طبق ماده 8 قانون اساسی اوکراین "در خصوص ثبت محضری اسناد"، دایره کنسولی امور محضری ذیل را انجام می دهد:

 

                           امور محضری

1.

ثبت محضری موافقت نامه ها( قراردادها، وصیت نامه ها، وکالت نامه ها و غیره) به جز قرارداهای انتقال و رهن و وثیقه ساختمان های مسکونی، آپارتمان، ویلا، ساختمان-باغ، گاراژ، زمین و سایر مستقلات واقع در خاک اوکراین؛

2.

به کار بستن تدابیر لازم برای حفاظت از داراییموروثی؛

3.

صدور گواهی حق مالکیت بر بخشی از دارایی همسر؛

4.

تایید صحت کپی مدارک و بخش هایی از آن؛

5.

تایید صحت امضای مدارک؛

6.

تایید درستی ترجمه مدارک از زبانی به زبان دیگر؛

7.

تایید زنده بودن شهروند؛

8.

تایید قرار داشتن شهروند در مکان امن؛

9.

تایید تطبیق عکس؛

10.

تایید زمان ارائه مدارک؛

11.

تایید دستورات اجرایی؛

12.

تایید اعتراضات دریایی.

 

امور ثبت محضری در روز ارائه همه مدارک ضروری انجام می پذیرد: درخواست نامه شخصی در خصوص انجام عملیات محضری، گذرنامه شهروند اوکراین و قبض پرداخت تعرفه کنسولی.

امور ثبت محضری در روز ارائه همه مدارک ضروری( برای انحام آن) و تهیه شده( چاپ شده) مطابق مقتضیات قانون، و پرداخت تعرفه کنسولی و تقبل هزینه مخارج حقیقی انجام می پذیرد. انجام عملیات ثبت محضری در صورت ضرورت استعلام اطلاعات جانبی یا مدارک یا ارجاع مدارک به متخصصین امور و همجنین بنا به دلایل دیگر پیش بینی شده در مجموعه قوانین اوکراین به تعویق افتاده شود.

موافقت نامه ها، و هم چنین وکالت نامه ها، درخواست نامه ها و سایر مدارک و اسناد به تایید محضری و رسمی رسیده در حضور کنسول مسئول انجام عملیات ثبت محضری توسط شخص متقاضی امضا می شوند. اگر وکالت نامه، درخواست نامه یا سایر مدارک در غیاب کنسول به امضا برسند، در آن صورت فردی که مدارک به امضا وی رسیده است باید شخصا تایید نماید که مدارک به دست وی امضا شده اند.

در صورتی که انجام عملیات محضری با مجموعه قوانین اوکراین در تناقض باشد، کنسول از انجام چنین عملیاتی سرباز خواهد زد. کنسول مدارکی که در جهت مقتضیات مجموعه قوانین اوکراین نباشند یا به واسطه محتوای خود به منافع ملی اوکراین زیان برسانند یا حاوی اطلاعاتی باشند که به شرافت و شایستگی ملت اوکراین خدشه وارد سازد، را مشمول انجام عملیات محضری نمی نماید.

مدارکی که دارای موارد حذف یا اضافه کردن محتویات، کلمات خط خورده یا سایر اصلاحات از پیش تعیین نشده باشند و هم چنین مدارکی که با مداد نوشته شده باشند، مشمول انجام عملیات محضری نمی شوند.

کنسول، وکالت نامه ها، درخواست نامه ها و مدارکی از این دست را از اسم یک نفر یا چند شخص به نام یک نفر یا دونفر( در صورت یکی بودن محل سکونت شان)به تایید می رساند.

در هنگام مراجعه ارائه مدارک ذیل ضروری است:

 1. گذرنامه شهروندی اوکراین؛
 2. نسخه مدرکی که باید مورد تصدیق یا تایید قرار بگیرد؛
 3. گواهی دریافت کد هویتی پرداخت کنندگان مالیات؛
 4. قبض پرداخت تعرفه کنسولی( هزینه منوط به نوع عملیات کنسولی)؛
 5. هر مدرک دیگری که ارائه آن برای انجام عملیات محضری ضروری است( سند مالکیت مستقلات، گواهی( شناسنامه) تولد فرزند، سند ازدواج، گواهی فوت و غیره).

در هنگام تایید قراردادهای واجد ماهیت مالی، اطلاعات و مشخصات ذیل باید در هنگام ارائه به دایره کنسولی، ضمیمه مدارک شوند:

 1. برای اشخاص حقوقی مقیم: اسم، محل قرارگیری و کد هویتی مطابق ثبت واحد دولتی موسسات و تشکلات اوکراین؛
 2. برای اشخاص حقوقی غیر مقیم: اسم، محل قرارگیری و کشور؛
 3. برای شهروندان اوکراین: نام خانوادگی، نام، نام میانی، آدرس محل سکونت دائم و شماره هویتی پرداخت کنندگان مالیات و سایر تعهدات پرداختی مطابق ثبت دولتی اشخاص حقوقی؛
 4. برای افراد بیگانه و اشخاص فاقد تابعیت: نام خانوادگی، نام، نام میانه( در صورت داشتن)، تابعیت و آدرس محل سکونت.

عدم ارائه مشخصات یا مدارک مورد تقاضای کنسول دلیلی برای تعویق، تعلیق عملیات محضری یا اجتناب از انجام آن تلقی می شود.

در صورت انجام عملیات های محضری، کنسول هویت شهروند اوکراینی، نماینده وی یا نماینده شکرت، موسسه ونهادی که برای انجام عملیات محضری مراجعه کرده است را مورد احراز قرار می دهد. احراز هویت شهروند اوکراین بر اساس گذرنامه وی انجام می پذیرد. انجام عملیات های محضری در صورت تصمیم کنسول مبنی بر درخواست مشخصات اضافی یا استعلام مدارک یا ارسال مدارک برای متخصصان امر و هم چنین بنا بر دلایل دیگری که در مجموعه قوانین اوکراین پیش بینی شده است، می تواند به تعویق بیفتد.

قانونی بودن اشخاص حقوقی( موسسات، ادارات، سازمان ها و شرکت ها) بر اساس مدارک موسسان( اساس نامه، قرارداد موسسان، و برای سازمان های غیر انتفاعی: وضعیت کلی)، مدارک ثبت مشخص می شود. کنسول هم چنین اختیار تام نماینده شخص حقوقی را بر اساس موارد ذیل انجام می دهد:

 1. کارت سازمانی فرد نماینده باید دارای عکس باشد و در آن قید شده باشد که وی نماینده شخص حقوقی است؛
 2. بخش های به تایید رسمی و محضری رسیده از پروتکل های موجود دال بر این که اشخاص مامور از اختیار تام در امضا مدارک و اسناد به اسم شخص حقوقی مذکور برخوردارند؛
 3. وکالت نامه برای انجام عملیات حقوقی مزبور؛

گواهی های صلاحیت و اظهاریه ها و سایر مدارک به تایید رسمی و محضری رسیده باید در حضور شخص کنسول که عملیات محضری را انجام می دهد امضا شوند.


Консульський відділ Посольства України в Ісламській Республіці Іран
نشانی:

تهران، خ. شهید باهنر، ک. قادری پ 10

تلفن: (009821) 22722658
فکس: (009821) 22397292
ایمیل: emb_ir@mfa.gov.ua
Shedule:

پذیرش کنسولی   در روزهای دوشنبه، از یکشنبه تا پنجشنبه

 از ساعت 09:00 تا 12:00 صورت می گیرد.

ساعت 9 الی 12 تحویل دادن مدارک

ساعت 11 الی 12 تحویل گرفتن مدارک

روزهای تعطیل: جمعه و شنبه

 

تحویل مدارک ویزا از طریق مرکز ویزا امکان پذیر است

 آدرس مرکز روادید: تهران، میدان آرزانتین، علوند، خیابان 27 (راشل کوری)، پلاک  11

تلفن تماس:

+98 21 82 80 59 09

http://www.vfsglobal.com/Ukraine/Iran

روزهای کاری: از یکشنبه تا پنجشنبه

- از ساعت 08:00 تا 15:00 پذیرش درخواست ویزا

- از 15:00 تا 17:00 دریافت گذرنامه.

ثبت نام درخواست ویزا در visa.mfa.gov.ua انجام می شود

BOUNDARY:

جمهوري اسلامي ايران


انواع خدمات کنسولی