سفارت اوكراين در جمهوري اسلامي ايران

کیف 12:07

تایید مدارک و اسناد

اسناد رسمی خارجی از قدرت اعتبار اسناد رسمی در خاک اوکراین بر خوردارند

به شرط این که با مهر آپوستیل به تایید رسیده باشند، در صورتی که این اسناد در خاک کشور عضو کنوانسیون 1961 میلادی، که ضرورت قانونی کردن اسناد رسمی خارجی را ملغی اعلام می کند، تنظیم شده باشند.

طبق بخش دوم ماده 3 کنوانسیون که ضرورت قانونی کردن اسناد رسمی خارجی( کنوانسیون لاهه) را ملغی اعلام می کند، انجام تشریفات درج مهر آپوستیل از سوی کشورهای عضو کنوانسیون می تواند ضرورت نداشته باشد، در صورتی که موافقت نامه هایی میان دو یا چند کشور، که تشریفات فوق الذکر را لغو یا تسهیل می کنند، موجود باشد یا خود سند را از قانونی کردن معاف می دارند.

بدو ن وجود هیچ تاییدیه اضافی، در صورتی که اسناد در خاک کشوری که اوکراین با آن معاهدات دو یا چند جانبه دارد، تنظیم شده باشد.

اطلاعات در خصوص به کار بستن معاهدات اوکراین در خصوص مساعدت حقوقی در بخش مربوط به لغو ضرورت قانونی کردن اسناد رسمی صادره از نهادهای ذیصلاح طرفین قرارداد، در نامه شماره 91/26-26 وزارت دادگستری اوکراین مورخه 11 می 2010 موجود است.

به شرط قانونی کردن سند در دایره کنسولی، در صورتی که این اسناد در خاک کشورهایی که اوکراین با آنها قراردادهای فوق الذکر را ندارد تنظیم شده باشند.

آپوستیل

 

قانونی کردن


Консульський відділ Посольства України в Ісламській Республіці Іран
نشانی:

تهران، خ. شهید باهنر، ک. قادری پ 10

تلفن: (009821) 22722658
فکس: (009821) 22397292
ایمیل: emb_ir@mfa.gov.ua
Shedule:

پذیرش کنسولی   در روزهای دوشنبه، از یکشنبه تا پنجشنبه

 از ساعت 09:00 تا 12:00 صورت می گیرد.

ساعت 9 الی 12 تحویل دادن مدارک

ساعت 11 الی 12 تحویل گرفتن مدارک

روزهای تعطیل: جمعه و شنبه

 

تحویل مدارک ویزا از طریق مرکز ویزا امکان پذیر است

 آدرس مرکز روادید: تهران، میدان آرزانتین، علوند، خیابان 27 (راشل کوری)، پلاک  11

تلفن تماس:

+98 21 82 80 59 09

http://www.vfsglobal.com/Ukraine/Iran

روزهای کاری: از یکشنبه تا پنجشنبه

- از ساعت 08:00 تا 15:00 پذیرش درخواست ویزا

- از 15:00 تا 17:00 دریافت گذرنامه.

ثبت نام درخواست ویزا در visa.mfa.gov.ua انجام می شود

BOUNDARY:

جمهوري اسلامي ايران


انواع خدمات کنسولی