سفارت اوكراين در جمهوري اسلامي ايران

کیف 12:02
سفارت اوكراين در جمهوری اسلامی ايران
نشانی:

 تهران، خیابان شهید باهنر، کوچه قادری، پلاک 10 

تلفن: (009821) 22397195 سفارت اوکراین در جمهوری اسلامی ایران (لطفا فقط در صورت تهدید زندگی یا مرگ شهروندان اوکراین تماس بگیرید)
فکس: (009821) 22397292
ایمیل: emb_ir@mfa.gov.ua
سایت اینترنتی: https://iran.mfa.gov.ua
Shedule:

ساعت کاری: از یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 09:00 الی 13:00 و از ساعت 14:00  الی 18:00

وقت ناهاری: از ساعت 13:00 الی 14:00

 تعطیلات: جمعه و شنبه


پذیرش کنسولی   در روزهای دوشنبه، از یکشنبه تا پنجشنبه

 از ساعت 09:00 تا 12:00 صورت می گیرد.

ساعت 9 الی 12 تحویل دادن مدارک

ساعت 11 الی 12 تحویل گرفتن مدارک

تحویل مدارک ویزا از طریق مرکز ویزا امکان پذیر است

 آدرس مرکز روادید: تهران، میدان آرزانتین، علوند، خیابان 27 (راشل کوری)، پلاک  11

تلفن تماس:

+98 21 82 80 59 09

روزهای کاری: از یکشنبه تا پنجشنبه

http://www.vfsglobal.com/Ukraine/Iran

- از ساعت 08:00 تا 15:00 پذیرش درخواست ویزا

- از 15:00 تا 17:00 دریافت گذرنامه.

ثبت نام درخواست ویزا در visa.mfa.gov.ua انجام می شود

Консульський відділ Посольства України в Ісламській Республіці Іран
نشانی:

تهران، خ. شهید باهنر، ک. قادری پ 10

تلفن: (009821) 22722658
فکس: (009821) 22397292
ایمیل: emb_ir@mfa.gov.ua
Shedule:

پذیرش کنسولی   در روزهای دوشنبه، از یکشنبه تا پنجشنبه

 از ساعت 09:00 تا 12:00 صورت می گیرد.

ساعت 9 الی 12 تحویل دادن مدارک

ساعت 11 الی 12 تحویل گرفتن مدارک

روزهای تعطیل: جمعه و شنبه

 

تحویل مدارک ویزا از طریق مرکز ویزا امکان پذیر است

 آدرس مرکز روادید: تهران، میدان آرزانتین، علوند، خیابان 27 (راشل کوری)، پلاک  11

تلفن تماس:

+98 21 82 80 59 09

http://www.vfsglobal.com/Ukraine/Iran

روزهای کاری: از یکشنبه تا پنجشنبه

- از ساعت 08:00 تا 15:00 پذیرش درخواست ویزا

- از 15:00 تا 17:00 دریافت گذرنامه.

ثبت نام درخواست ویزا در visa.mfa.gov.ua انجام می شود

BOUNDARY:

جمهوري اسلامي ايران