• A-
  A+
 • فارسی
 • Українською
مقررات ورود به خاک اوکراین و اقامت در این کشور برای اتباع کشورهای خارج
29 نوامبر 2019 16:41

بین اوکراین و جمهوری اسلامی ایران نظام احذ روادید برای انجام سفر ها بر قرار است به غیر از دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت که می توانند در سرزمین ایران یا اوکراین تا سی روز بدون روادید اقامت داشته باشند


ورود( یا خروج) و اقامت اتباع خارجی در اوکراین توسط قوانین زیر تعیین و تنظیم می شود:

 1. قانون اساسی اوکراین در خصوص عنوان حقوقی بیگانگان و افراد فاقد تابعیت مورخه 22 سپتامبر 2012؛
 2. قانون تمدید مدت زمان اقامت و تمدید یا تقلیل مدت زمان اقامت موقت بیگانگان یا افراد فاقد تابعیت در خاک اوکراین، تعیین شده بر اساس مصوبه شماره 150کابینه وزیران اوکراین مورخه 15 فوریه 2012؛
 3. قانون ثبت، انجام و صدور گواهی اقامت دائم و گواهی اقامت موقت، تعیین شده بر اساس مصوبه شماره251 کابینه وزیران اوکراین مورخه 28 مارس 2012.

از آنجا که تشریفات قانونی دیگری در قانون اساسی اوکراین و معاهدات بین المللی این کشور مقرر نشده است، افراد بیگانه از طریق نقاط عبور و مرور مرزهای دولتی و ضمن ارائه گذرنامه ملی در صورت داشتن روادید می توانند به خاک اوکراین وارد یا از آن خارج شوند.

تمامی انواع روادید ها توسط نمایندگی های دیپلماتیک یا دوایر کنسولی اوکراینی مستقر در خارج از کشور ثبت و صادر می شوند.

هم چنین روادید یک باره برای مدت زمان 15 روز به منظور ورود به خاک اوکراین می تواند در فرودگاه های بوریسپیل، اودسا و سیمفروپول  و بندر تجاری اودسا برای افراد بیگانه و اشخاص فاقد تابعیت که نتوانسته اند پیشاپیش در نمایندگی های دیپلماتیک یا دوایر کنسولی اوکراین نسبت به دریافت روادید اقدام کنند صادر می شود. البته این امر در صورتی انجام پذیر است که بنا به دلایل مهمی نتوانسته باشند سفر به اوکراین را به تعویق بیندازند. خصوصا در موارد ذیل:

 1. با هدف انجام وظایف اداری یا دیپلماتیک بنا به درخواست نهادهای کشوری دولت اوکراین؛
 2. با هدف امحاء اثرات حوادث غیر مترقبه بنا به درخواست وزارت حوادث غیر مترقبه اوکراین؛
 3. با هدف درمان پزشکی غیر قابل تعویق یا شکرت در مراسم خاکسپاری بستگان نزدیک، در صورتی که مدارکی دال بر این مسائل موجود باشد؛
 4. در صورت ضرورت انجام گذر ترانزیتی از خاک اوکراین برای پرسنل کشتی هایی که در بنادر اوکراینی پهلو می گیرند، در صورت به همراه داشتن گواهی ترخیص از فرماندهی کشتی.

برای اتباع کشورهای آنتیگوئا و باربودا، باربادوس، جمهوری موریس، جمهوری السالوادور، جمهوری جزایر سیشل و جمهوری ترکیه که با هدف گردشگری به اوکراین سفر می نمایند، در صورت ارائه مدارکی دال بر جنبه توریستی داشته سفرشان به اوکراین، در فرودگاه های بوریسپیل، اودسا و سیمفروپول و همچنین در بندر تجاری اودسا روادید یک باره 15 روزه صادر می شود.

دپارتمان خدمات کنسولی وزارت امور خارجه اوکراین واقع در خاک این کشور در مواردی که در معاهدات بین المللی اوکراین نجانده شده باشند نسبت به صدور روادید اقدام می نماید.

گذرنامه توسط فرد بیگانه یا شخص فاقد تابعیت به منظور صدور روادید در نقاط عبور و مرور دولتی مرزی به متصدی اداره مرزبانی دولتی داده میشد. صدور روادید برای مدت زمان حداکثر 90 روز در طی 180 روز از تاریخ اولین ورود به خاک اوکراین انجام می شود.

مدت زمان اقامت افراد بیگانه و اشخاص فاقد تابعیت، مدارگ گذرنامه ای و مدارکی دال بر فاقد تابعیت بودن فرد، که توسط متصدی اداره مرزبانی دولتی به ثبت رسیده اند، توسط ارگان های کشوری یا شعبات اداره دولتی مهاجرت مطابق تشریفات قانونی لحاظ شده در مصوبه شماره 150 کابینه وزیران اوکراین مورخه 15 فوریه 2012 "در خصوص تعیین تشریفات قانونی تمدید اقامت و تمدید یا تقلیل مدت اقامت موقت افراد بیگانه یا اشخاص فاقد تابعیت در خاک اوکراین"، تمدید می شوند.

صدور گواهی اقامت موقت یا دائم برای افراد بیگانه و اشخاص فاقد تابعیت توسط نهادهای کشوری یا شعبات اداره مهاجرت اوکراین، مطابق تشریفات قانونی در نظر گرفته شده در مصوبه شماره 251 کابینه وزیران اوکراین مورخه 28 مارس 2012 "در خصوص تعیین تشریفات قانونی ثبت، انجام و صدور گواهی اقامت دائم و موقت و شرح فنی اوراق شان و اعمال تغییرات در مصوبه شماره 26 کابینه وزیران اوکراین مورخه 26 دسامبر "1983 انجام می گردد.

در صورت مفقود شدن گذرنامه فرد خارجی یا مدرکی دال بر فاقد تابعیت بودن فرد در خاک اوکراین، فرد بیگانه یا شخص فاقد تابعیت موظف است در اسرع وقت و کتبا نهاد کشوری یا شعبه اداره دولتی مهاجرت، را که موظف است نسبت به صدور گواهی و اطلاع رسانی به اداره مرکزی دولتی مهاجرت اقدام نماید، را از اتفاق پیش آمده مطلع سازد. در چنین حالتی مساله تمدید مدت اقامت فرد بیگانه یا شخص فاقد تابعیت پس از دریافت مدارک ذیل بررسی خواهد شد:

 1. برای فرد خارجی: دریافت گذرنامه از نمایندگی دیپلماتیک یا دایره کنسولی کشوری که فرد تبعه و متعلق به آن محسوب می شود یا اقامت دائم قبلی وی در آن ثبت شده است. برای فرد فاقد تابعیت: مدرکی دال بر این که فرد بر مبنای درخواست شخصی فاقد تابعیت است؛
 2. کپی گواهی صادره از سوی نهاد کشوری یا شعبات اداره دولتی مهاجرت دال بر مفقود شدن مدرک فوق الذکر؛
 3. گواهی صادره از سوی اداره مرکزی مرزبانی دولتی  به منظور عبور از مرز( در صورتی که مدت زمان اقامت در آخرین ورود به خاک اوکراین تمدید نشده باشد).

عبور ترانزیتی افراد بیگانه یا اشخاص فاقد تابعیت از خاک اوکراین در صورتی امکان پذیر است که دارای روادید ترانزیتی تیپ В، روادید کشور مقصد، بلیط یا سایر مدارک دال بر جنبه ترانزیتی سفر باشند.

 

ورود به خاک جمهوری خودمحتار کریمه و شهر سواستوپول

ورود اتباع بیگانه و فاقد تابعیت به خاک جمهوری خودمحتار کریمه و شهر سواستوپول اوکراین مطابق با قوانین و معاهدات بین المللی اوکراین انجام می گیرد.

اتباع خارجی مقیم کشورهایی که با اوکراین لغو روادید نیستند بایستی برای اخذ ویزا به نمایندگی های سیاسی و کنسولگری های اوکراین در خارج از کشور مراجعه کنند.

اتباع بیگانه از کشورهای لغو روادید میتوانند صرفا به شرط عبور از مبادی ورودی فعال مرز اوکراین و بر اساس مهر ورود در گذرنامه ها و کارت های اقامت ایشان در خاک جمهوری خودمحتار کریمه و شهر سواستوپول اوکراین اقامت داشته باشند.

تخلفات قوانین اوکراین از طرف اتباع بیگانه و فاقد تابعیت که به خاک جمهوری خودمحتار کریمه و شهر سواستوپول وارد می شوند و در آنجا اقامت دارند، مطابق با قوانین اوکراین پیگرد قانونی دارد. همچنان این گونه متخلفان می تواند با اعمال تحریم های بین المللی بر ضد آنها روبرو شوند به عنوان اشخاصی که از اشغال و تصرف موقت در بخشی از خاک اوکراین حمایت می کنند.  

رژیم مسافرتی. مقررات ورود به خاک اوکراین برای اتباع کشورهای بیگانه

ردیف

نام کشور

رژیم مسافرتی

          نکات*

ДП-دارندگان گذرنامه دیپلماتیک

СП-دا رندگان گذرنامه اداری

1.

اتریش

غیر روادید، 90 روز در طی 180 روز

 

2.

استرالیا

روادیدی

 

3.

آذربایجان

غیر روادیدی

 

4.

آلبانی

روادیدی

غیر از ДП,СП

5.

الجزایر

روادیدی

 

 

6.

آنگولا

روادیدی

 

7.

آنتیگوا و باربودا

روادیدی

 

 

8.

آندورا

غیرروادید، 90 روزدرطی 180 روز

 

9.

آرژانتین

غیرروادید، 90 روزدرطی 180 روز

 

10.

افغانستان

روادیدی

 

11.

باهاما

روادیدی

 

12.

بنگلادش

روادیدی

 

13.

باربادوس

روادیدی

 

14.

بحرین

روادیدی

 

15.

بلیز

روادیدی

 

16.

بلژیک

غیرروادید، 90 روزدرطی 180 روز

 

17.

بنین

روادیدی

 

18.

بلاروس

غیر روادیدی( با گذرنامه داخلی)

 

19.

بلغارستان

غیرروادید، 90 روزدرطی 180 روز

 

20.

بولیوی

روادیدی

 

21.

بوسنی و هرزگوین

غیرروادیدی،30 روزدرطی60روز

 

22.

بوتسوانا

روادیدی

 

23.

برزیل

روادیدی، 90 روز در طی 180 روز با هدف توریستی و تجاری

 

24.

برونئی دارالسلام

غیر روادیدی تا 30 روز

 

25.

بورکینافاسو

روادیدی

 

26.

بوروندی

روادیدی

 

27.

بوتان

روادیدی

 

28.

وانوآتو

روادیدی

 

29.

واتیکان

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

30.

بریتانیای کبیر

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

31.

ونزوئلا

روادیدی

غیرازДП,СП

32.

ویتنام

روادیدی

غیرازДП,СП

33.

ارمنستان

غیرروادیدی

 

34.

گابن

روادیدی

 

35.

هاییتی

روادیدی

 

36.

گویان

روادیدی

 

37.

گامبیا

روادیدی

 

38.

غنا

روادیدی

 

39.

گواتمالا

روادیدی

 

40.

گینه

روادیدی

 

41.

گینه بیسائو

روادیدی

 

42.

هندوراس

 

 

43.

هنگ کنگ( چین)

غیر روادیدی، 14 روز

 

44.

گرانادا

روادیدی

 

45.

یونان

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

46.

گرجستان

غیر روادیدی

 

47.

دانمارک

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

48.

جیبوتی

روادیدی

 

49.

دومینیکا

روادیدی

 

50.

جمهوری دومینیکن

روادیدی

غیرازДП,СП

51.

اکوادور

روادیدی

 

52.

گینه استوایی

روادیدی

 

53.

اریتره

روادیدی

 

54.

استونی

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

55.

اتیوپی

روادیدی

 

56.

مصر

روادیدی

 

57.

یمن

روادیدی

 

58.

زامبیا

روادیدی

 

59.

زیمبابوه

روادیدی

 

60

اسرائیل

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

61.

هند

روادیدی

 

62.

اندونزی

روادیدی

 

63.

عراق

روادیدی

 

64.

ایران

روادیدی

غیرازДП,СП

 

65.

ایرلند

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

66.

ایسلند

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

67.

اسپانیا

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

68.

ایتالیا

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

69.

اردن

روادیدی

 

70.

کیپ ورد

روادیدی

 

71.

قراقستان

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

72.

کامبوج

روادیدی

غیرازДП,СП

73.

کامرون

روادیدی

 

74.

کانادا

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

75.

قطر

روادیدی

 

76.

کنیا

روادیدی

 

77.

قرقیزستان

غیر روادیدی، 90 روزدر طی 180 روز

 

78.

چین

روادیدی

غیرازДП,СП

79.

قبرس

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

80

کره شمالی

روادیدی

غیرازДП,СП

81.

کلمبیا

روادیدی

 

82.

کنگو(جمهوری دموکراتیک)

روادیدی

 

83.

جمهوری خلق کنگو

روادیدی

 

84.

کره جنوبی

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

85.

کاستاریکا

روادیدی

 

86.

ساحل عاج

روادیدی

 

87.

کوبا

روادیدی

غیرازДП,СП

و گذرنامه های رسمی پرسنل کشتی و هواپیما و همچنین مسافرت های درمانی

88.

کویت

روادیدی

 

89.

لائوس

روادیدی

غیرازДП,СП

90.

لتونی

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

91.

لیتوانی

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

92.

لیبریا

روادیدی

 

93.

لبنان

روادیدی

 

94.

لیبی

روادیدی

 

95.

لیختن اشتاین

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

96.

لوکزامبورگ

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

97.

موریس

روادیدی

 

98.

موریتانی

روادیدی

 

99.

مقدونیه

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز( تا تاریخ 15 مارس2013)

 

100.

مالزی

روادیدی

 

101.

مالی

روادیدی

 

102.

مالت

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

103.

مراکش

روادیدی

غیرازДП,СП

104.

مکزیک

روادیدی

غیرازДП

105.

مولداوی

غیر روادیدی

 

106.

موناکو

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

107.

مغولستان

غیر روادیدی( برای سفر با اهداف توریستی، اداری و شخصی در صورتی که مدرکی دال بر هدف سفر موجود باشد)

 

108.

نپال

روادیدی

 

109.

نیجریه

روادیدی

 

110.

هلند

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

111.

نیکاراگوئه

روادیدی

 

112.

آلمان

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

113.

نیوزلند

روادیدی

 

114.

نروژ

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

115.

امارات متحده عربی

روادیدی

 

116.

عمان

روادیدی

 

117.

پاکستان

روادیدی

 

118.

پاناما

روادیدی

غیرازДП,СП

119.

پاراگوئه

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

120.

پرو

روادیدی

غیرازДП,СП

121.

آفریقای جنوبی

روادیدی

 

122.

لهستان

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

123.

پرتغال

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

124.

پورتو ریکو

روادیدی

 

125.

فدراسیون روسیه

غیر روادیدی( با گذرنامه داخلی)

 

126.

رومانی

غیر روادیدی، 90 روز در طی 180 روز

 

127.

ال سالوادور

روادیدی

 

128.

سان مارینو

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

129.

عربستان سعودی

روادیدی

 

130.

صربستان

غیرروادیدی،30روزدرطی60روز

 

131.

سیرالئون

روادیدی

 

132.

سوریه

روادیدی

 

133.

سنگاپور

روادیدی

غیرازДП,СП

134.

اسلواکی

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

135.

اسلوونی

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

136.

ایالات متحده آمریکا

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

137.

سودان

روادیدی

 

138.

تاجیکستان

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

139.

تایلند

روادیدی

غیرازДП,СП

140.

تانزانیا

روادیدی

 

141.

تونس

روادیدی

 

142.

ترکیه

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

143.

ترکمنستان

روادیدی

غیرازДП,СП

144.

اوگاندا

روادیدی

 

145.

مجارستان

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

146.

ازبکستان

غیر روادیدی

 

147.

اروگوئه

روادیدی

 

148.

فیلیپین

روادیدی

 

149.

فنلاند

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

150.

فرانسه

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

151.

کرواسی

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

152.

جمهوری آفریقای مرگزی

روادیدی

 

153.

چاد

روادیدی

 

154.

چک

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

155.

شیلی

روادیدی

غیرازДП,СП

156.

مونته نگرو

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

157.

سوئیس

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

158.

سوئد

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

159.

سری لانکا

روادیدی

 

160.

جامائیکا

روادیدی

 

161.

ژاپن

غیرروادیدی، 90 روزدرطی 180 روز

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux