• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • فارسی
Роз'яснення щодо порядку видачі та отримання виборчого бюлетеня
Опубліковано 23 червня 2019 року о 08:19

За змістом частини шостої статті 3 Закону України «Про вибори народних депутатів України» документи, зазначені в пунктах 4-6 частини третьої цієї статті - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, є підставою для отримання виборчого бюлетеня і можуть бути використані на закордонних виборчих дільницях.

На закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений в'їзд громадян України за паспортом громадянина України, - Білорусь, Грузія, Туреччина, підставою для отримання бюлетеня може бути паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки відповідно до переліку проїзних документів, які дають право на в’їзд в іноземну країну).

У цьому контексті повідомляємо, що 14 червня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла постанову № 1008 (розміщено на вебсайті ЦВК за адресою: https://cvk.gov.ua/pls/acts/showcard253b.html?id=46036&what=0), якою затвердила Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про вибори народних депутатів України» стосовно видачі членами дільничних виборчих комісій виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України на підставі паспорта громадянина України (надсилається в додатку).

Зокрема, згідно з п.12 цих Роз’яснень до повноважень дільничної виборчої комісії Законом не віднесено здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення паспорта громадянина України.

Відмова виборцю, включеному до списку виборців на виборчій дільниці, в реалізації його права голосу на виборах та відповідно у видачі виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному та (або) в одномандатному виборчих округах з підстав відсутності у паспорті такого виборця у вигляді паспортної книжечки фотокартки, яка вклеюється при досягненні особою 25- та 45-річного віку, або розбіжностей у виборчій адресі виборця в списку виборців та паспорті громадянина України у вигляді паспортної книжечки, пов’язаних із перейменуванням населеного пункту, вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу тощо), зміною нумерації будинку, або з підстав відсутності відомостей щодо реєстрації місця проживання в паспорті громадянина України у вигляді картки не допускається.

Стосовно виборців, яким в Україні було тимчасово змінено місце голосування без зміни виборчої адреси в порядку, встановленому постановою Центральної виборчої комісії від 13.09.2012 № 893, звертаємо увагу, що пред’явлення цією категорією виборців дільничній виборчій комісії в день голосування разом з паспортним документом посвідчення встановленої форми (додаток 3 до постанови ЦВК від 13.09.2012 № 893), що підтверджує тимчасову зміну місця голосування, не є обов’язковим. 

 

Додаток

до постанови Центральної виборчої комісії

від 14 червня 2019 року № 1008

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ
щодо застосування окремих положень Закону України
 "Про вибори народних депутатів України" стосовно видачі членами дільничних виборчих комісій виборчих бюлетенів з виборів народних депутатів України на підставі паспорта громадянина України

 

Це Роз’яснення розроблено з метою однакового застосування положень Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі – Закон) щодо видачі виборцю виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів України для голосування в загальнодержавному багатомандатному та одномандатному виборчих округах на підставі паспорта громадянина України.

1. Статтею 38 Конституції України встановлено, що громадяни України мають право вільно обирати та бути обраними. Згідно з частиною першою статті 64 Основного Закону України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

2. За змістом частини першої статті 2 Закону право голосу на виборах народних депутатів України мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося вісімнадцять років. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

3. Частинами восьмою та девʼятою статті 2 Закону визначено, що не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Не допускаються обмеження щодо участі громадян України у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та Законом.

4. Одним із документів, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах народних депутатів України, є паспорт громадянина України.

За змістом частини першої статті 13, частин першої, другої статті 14, частини четвертої статті 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", пунктів 3, 8 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року № 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" (зі змінами),  постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України" (зі змінами) паспорт громадянина України  виготовляється у вигляді паспортної книжечки або картки за єдиними зразками, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до пункту 1 Перехідних положень Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, видані до дня набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні.

Таким чином, у громадянина України може бути паспорт у вигляді паспортної книжечки або у вигляді картки.

5. За змістом частин четвертої, шостої статті 2 Закону паспорт громадянина України є підставою для отримання виборчого бюлетеня і може бути використаний на:

звичайних та спеціальних виборчих дільницях;

закордонних виборчих дільницях, утворених у країнах, до яких дозволений вʼїзд громадян України за паспортом громадянина України.

6. Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці.

7. Відповідно до частини десятої статті 2 Закону виборець, який проживає або на день проведення голосування на виборах народних депутатів України перебуває на території іноземної держави, а також громадянин України, якому тимчасово змінено місце голосування (без зміни виборчої адреси) на іншу виборчу дільницю поза межами одномандатного виборчого округу, до якого такий виборець віднесений на підставі відомостей Державного реєстру виборців про його виборчу адресу, має право голосу на виборах народних депутатів України лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Реалізація цього права забезпечується включенням виборця до списку виборців на відповідній виборчій дільниці із зазначенням, що такий виборець отримує лише бюлетень для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

8. Виборець, включений до списку виборців, має можливість реалізувати право голосу на виборах народних депутатів України шляхом отримання по одному виборчому бюлетеню з виборів народних депутатів України для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та (або) в одномандатному виборчому окрузі за умови предʼявлення, зокрема, паспорта громадянина України.

Виборцю, який відповідно до частини десятої статті 2 Закону має право голосу лише у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, видається виборчий бюлетень у порядку, визначеному статтею 85 Закону, для голосування тільки у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

9. Згідно з частиною третьою статті 85 Закону при проведенні голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред’явлення виборцем, зокрема, паспорта громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або у вигляді картки) та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці надає виборцю список для підпису; другий член дільничної виборчої комісії у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному багатомандатному та (або) в одномандатному виборчих округах вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці.

При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем, зокрема, паспорта громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або у вигляді картки) видає виборцю виборчі бюлетені для голосування в загальнодержавному та (або) в одномандатному виборчих округах. При цьому член дільничної виборчої комісії у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер виборця у списку виборців (частина чотирнадцята статті 86 Закону).

10. Розбіжності у виборчій адресі виборця в списку виборців та паспорті  громадянина України у вигляді паспортної книжечки щодо назви населеного пункту, вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу тощо) або номера будинку в разі, якщо такі розбіжності стосуються того самого населеного пункту, вулиці чи будинку та пов’язані з перейменуванням населеного пункту, вулиці, зміною нумерації будинку, або відсутність відомостей щодо реєстрації місця проживання в паспорті громадянина України у вигляді картки не є підставою для відмови у видачі виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному та (або) в одномандатному виборчих округах такому виборцю і не потребують внесення змін до списку виборців.

11. Дільнична виборча комісія та її члени зобов’язані у своїй діяльності додержуватися Конституції та законів України, виконувати свої обов’язки, зважаючи на принципи верховенства права, законності, об’єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, Законом та іншими законами України.

Повноваження дільничної виборчої комісії та її членів визначено положеннями статей 32 та 36 Закону.

12. До повноважень дільничної виборчої комісії Законом не віднесено здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення паспорта громадянина України.

Відмова виборцю, включеному до списку виборців на виборчій дільниці, в реалізації його права голосу на виборах та відповідно у видачі виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному та (або) в одномандатному виборчих округах з підстав відсутності у паспорті такого виборця у вигляді паспортної книжечки фотокартки, яка вклеюється при досягненні особою 25- та 45-річного віку, або розбіжностей у виборчій адресі виборця в списку виборців та паспорті громадянина України у вигляді паспортної книжечки, пов’язаних із перейменуванням населеного пункту, вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулка, кварталу тощо), зміною нумерації будинку, або з підстав відсутності відомостей щодо реєстрації місця проживання в паспорті громадянина України у вигляді картки не допускається.


        Секретар 

Центральної виборчої комісії                                                               Н. БЕРНАЦЬКА

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux