• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • فارسی
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРАВИЛ ОФОРМЛЕННЯ ВІЗ ДЛЯ В’ЇЗДУ В УКРАЇНУ І ТРАНЗИТНОГО ПРОЇЗДУ ЧЕРЕЗ ЇЇ ТЕРИТОРІЮ
Опубліковано 10 серпня 2020 року о 08:00

Інформація щодо нових Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

16.04.2017 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. №118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію».

Нові Правила розроблено з метою адаптації міграційно-візової політики України до стандартів Європейського Союзу, приведення нормативно-правової бази у візовій сфері у відповідність до сучасних вимог та запровадження уніфікованих процедур отримання українських віз.

 Основні новації Правил для громадян ісламської Республіки Іран:

Оформлення віз здійснюється за заявою заповненою із застосуванням візової інформаційно-телекомунікаційної системи  visa.mfa.gov.ua, яка  забезпечує:

Недостовірні дані, зазначені в заяві, можуть стати причиною відмови в оформленні візи та відмови у в'їзді в Україну при наявності оформленої візи.

Подати документи на візу можливо до Візового центру України.

Адреса візового центру: м.Тегеран, площа Гераві, Центр Гераві, вул. Мoсаві (стара назва вул. Голестан), буд. 5, 4-й поверх

Телефон: +982191314214; +982191008055

Розпорядок роботи: неділя, вівторок

-        з 08:00 до 15:00 прийом візових заяв

-        з 15:00 до 17:00 отримання паспортів.

 

 

У нових Правилах:

 1. встановлено єдину тарифну ставку у розмірі 65 доларів США за оформлення ЗДУ віз незалежно від їх кратності та терміну дії (у разі дотримання принципу взаємності);
 2. встановлено, що поліс медичного страхування має покривати витрати щонайменше 30 000 євро або в еквіваленті іншою валютою;
 3. уточнено процедуру погодження з компетентними органами видачі віз та випадки, коли таке погодження не вимагається
 4. передбачено подання документів для оформлення віз до Посольства особисто, через законного представника або з використанням засобів поштового зв’язку;

 

Для оформлення усіх типів віз, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України, Посольству подаються:

 1) паспортний документ, який повинен відповідати таким вимогам:

 - бути дійсним не менш як три місяці після задекларованої дати виїзду з території України;

 - містити не менше двох вільних сторінок;

 - строком дії не більше 10 років;

 2) заповнена та підписана візова анкета. Візові анкети від імені недієздатних осіб подають їх законні представники. Візові анкети неповнолітніх осіб подаються за підписом одного з батьків або законного представника;

 3) одна кольорова фотокартка розміром 35 х 45 міліметрів;

 4) дійсний поліс медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30 000 євро або в еквіваленті іншою валютою.

 5) документи, що підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до Ірану або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України.

 6) документ, що підтверджує сплату консульського збору..

   

 Для оформлення короткострокової візи додатково подається один з таких документів:

 1) запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку, яке повинне містити номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер, дату та підпис, прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи;

 2) нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи - громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України. Запрошення повинне містити прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реквізити її паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства), адресу проживання, а також прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання фізичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи. До запрошення додаються копії паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства) в Україні приймаючої сторони - фізичної особи;

 3) запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;

 4) договір про перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, а також ліцензія на здійснення міжнародних перевезень;

 5) посвідчення закордонного українця. Подружжя закордонного українця та його діти подають документ про підтвердження родинних відносин;

 6) документи,       що     підтверджують туристичний характер поїздки;

 7) запрошення закладу охорони здоров’я;

 8) документ, що підтверджує здійснення іноземної інвестиції відповідно до законодавства щодо режиму іноземного інвестування на території України;

 9) документ, що підтверджує право власності громадян Ісламскої Республіки Іран на нерухомість на території України;

 10) запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для короткострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

 11) звернення  засобу масової інформації ІРІ щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в’їжджає в Україну для короткострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;

 12) звернення державних органів ІРІ або міжнародних організацій;

 13) постанова Центральної виборчої комісії про реєстрацію офіційних спостерігачів від ІРІ та міжнародних організацій на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та всеукраїнському референдумі

 14) підтвердний документ, що громадянин/ка Ісламскої Республіки Іран є чоловіком, дружиною, батьком, матір’ю, дитиною громадянина України.

 

 Для оформлення довгострокової візи, додатково  подається один з таких документів:

 

1) засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для громадян, працевлаштування яких відповідно до законодавства здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт).

 2) копія рішення про надання дозволу на імміграцію, виданого Державною міграційною службою України;

 3) документ, що підтверджує належність до членів сім’ї особи, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;

 4) запрошення на навчання (стажування), видане вищим навчальним закладом та зареєстроване у порядку, встановленому Міністерством освіти на науки України;

 5) запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

 6) запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

 7) запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації ІРІ, зареєстрованої в установленому порядку;

 8) запрошення філіалу, відділення, представництва іранського суб’єкта господарювання, зареєстрованого в установленому порядку;

 9) запрошення філії або представництва іноземного банку, зареєстрованого в установленому порядку;

 10) звернення засобу масової інформації ІРІ щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в’їжджає в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;

 11) звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в’їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків, і членам їх сімей;

 12) запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних програм, програм у сфері волонтерської діяльності, для участі в яких іноземець або особа без громадянства прибули в Україну, або запрошення організації чи установи, що залучає до провадження своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи;

 13) документ, що підтверджує факт перебування громадян Ісламскої Республіки Іран у шлюбі з громадянином України. Документи, видані компетентними органами Ірану, повинні бути легалізовані, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову;

 14) документ, що підтверджує належність до членів сім’ї громадян Ісламскої Республіки Іран, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні (документи, видані компетентними органами Ірану, повинні бути легалізовані, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості - на англійську мову), копія відповідної посвідки на тимчасове проживання в Україні та документа, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї в Україні;

 Сплачений консульський збір поверненню не підлягає.

 

        Оформлення віз  громадянам Ірану, здійснюється Посольством після проведення особистої співбесіди та за погодженням з державними органами України, уповноваженими приймати рішення про заборону в’їзду в Україну в рамках функціонування візової інформаційно-телекомунікаційної системи. Така співбесіда може проводитися із використанням засобів віддаленого зв’язку, які дозволяють здійснити візуальну ідентифікацію заявника (Skype, Viber та ін.)

Вимоги, щодо погодження оформлення віз  з державними органами України, уповноваженими приймати рішення про заборону в’їзду в Україну, можуть не застосовуватись у таких випадках:

1) заявник має у паспортному документі дійсну багаторазову використану візу країн Шенгенської угоди, Австралії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Ірландії, Канади, Нової Зеландії, Сполучених Штатів Америки, Японії або має дозвіл на проживання в одній із зазначених країн;

2) заявник в’їжджає в Україну на запрошення державного органу, державної установи України або відповідно до звернення компетентного органу іноземної держави чи міжнародної організації;

3) у разі наявності у паспортному документі заявника використаної протягом останніх 24 місяців візи для в’їзду в Україну.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux